Начало Общи условия

Общи условия

Сигурност и дискретност

Получаването й е възможно единствено с вашето съгласие:
Пишете ни – за изпращане на мнение, коментар или запитване към компанията ни, където за идентифициране и обратна връзка може да посочите вашето име и e-mail адрес.
Предоставянето на каквито и да е лични данни е напълно доброволно и няма задължителен характер за ползването на сайта. Постъпилата персонална информация служи само за вътрешнофирмени цели и не се предоставя на трети лица или организации извън случаите, налагащи съобразяване със съдебна процедура или защитаване на правата и собствеността на компанията. В случай че изпращате чужди лични данни, приемаме, че сте получили предварителното одобрение на съответното лице.

Ако имате въпроси относно това изявление за сигурност и дискретност на личната информация, моля свържете се с нас на телефона или e-mail адреса, посочени на страница "Контакти".

Условия за ползване
Всички сайтове, разположени и достъпни на домейните kryolan-bg.com, както и на техните производни са собственост на "Експрестрейд" ООД и всеки, който има достъп до тях, се съобразява с правилата за ползването им. Публикуваната на тях информация не представлява предложение, съвет или препоръка да закупите наш продукт или услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.

Ограничение на отговорността
"Експрестрейд" ООД не носи никаква отговорност за евентуални директни, индиректни или последващи вреди и загуби, появили се при използването на горепосочените приложения или на техни връзки към други уеб сайтове. "Експрестрейд" ООД не е ангажиран и с възможни вмешателства в интернет компютърната ви система от страна на неоторизирани лица. В този смисъл ви напомняме за риска от вируси и от целенасочени атаки на хакери. За защита от вирусите е препоръчително да се използва последна версия на браузъра и антивирусния софтуер.

Връзки
"Експрестрейд" ООД не носи отговорност за съдържанието и политиката за съхранение на личната информация на уеб сайтовете, с които има връзки.

Авторско право
Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Уеб сайтът на KRYOLAN България е създаден и притежаван от Експрестрейд ООД - търговски и юридически представител на KRYOLAN GmbH за България. "Експрестрейд" ЕООД гарантира неприкосновеността и сигурността на личната информация, постъпваща през сайта.Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на "Експрестрейд" ООД за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на компанията.

Промяна на съдържанието и на правилата за ползване на сайта
"Експрестрейд" ООД си запазва правото да актуализира и променя без предизвестие съдържанието на сайта и правилата за ползването му. Валидността на подобна промяна влиза в сила от момента на публикуването й в сайта.